Rozliczenie PIT 2017 – pitexpress.pl
szalony-biznesmen-szczesliwy-wyraz_1194-4196

Zwrot podatku z Irlandii

Polacy, którzy pracowali za granicą, mają prawo ubiegać się o zwrot podatku nadpłaconego w państwie zatrudnienia.  O zwrot podatku z zagranicy ( np. zwrot podatku z Anglii, zwrot podatku z Irlandii, zwrot podatku z Niemiec, zwrot podatku z Holandii itd.) można ubiegać się samodzielnie lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm.

Osoby pracujące w Irlandii mogą występować o zwrot irlandzkiego podatku, jeśli zatrudnione były legalnie i pracodawca odprowadzał za nich zaliczki na podatek PIT. Rozliczenie pit z irlandzkim urzędem skarbowym nie jest obowiązkowe, ale warto dokonać takiego rozliczenia i ubiegać się o swoje pieniądze, ponieważ zwrot podatku z Irlandii to średnio kilkaset euro.

Tax refund to zwrot podatku, którego dokonuje irlandzki urząd skarbowy osobom, które w roku poprzednim (lub bieżącym – jeśli wyjeżdżają z Irlandii i wracają do Polski) zapłaciły więcej podatku niż wynikało to z ich zarobków.

Okresy rozliczeń

Zwrot podatku irlandzkiego przysługuje za okres do 4 lat wstecz. O zwrot można ubiegać się dopiero po zakończeniu roku podatkowego, ale w uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne jest również wnioskowanie w trakcie jego trwania. Taką uzasadnioną sytuacją będzie wyjazd podatnika za granicę, ale tylko w przypadku, jeśli nie planuje on powrotu do Irlandii aż do zakończenia danego roku podatkowego. Wnioski o zwrot podatku z dochodów uzyskanych w Irlandii można składać w trakcie całego roku. Załatwianie spraw związanych ze zwrotem może potrwać nawet kilka miesięcy.

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać maksymalny zwrot podatku należy do wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty. Przez irlandzkie organy podatkowe wymagane są:

  • P45 – jest to dokument,  który powinien wystawić pracodawca  za każdym zrazem gdy pracownik kończy u niego pracę w Irlandii w trakcie trwania roku podatkowego.
  • P60 – jest to dokument, który otrzymuje pracownik  na koniec roku podatkowego (31 grudzień). Wystawia go pracodawca.
  • Income Levy Certificate oraz Universla Social Charge Certificate – posiadanie umożliwia zwrot irlandzkiego podatku z tego tytułu.
  • a w przypadku ich braku przynajmniej  ostatni payslip, czyli rozliczenie otrzymywane wraz z cotygodniową wypłatą.

Warto odebrać zawsze dokumenty od pracodawcy i starannie je przechowywać. W przypadku niewystawienia przez pracodawcę lub zaginięcia dokumentów, można wystąpić o wystawienie duplikatów. Jeśli dokumenty są niekompletne lub z błędami ich skorygowanie może przedłużyć okres oczekiwania na zwrot podatku.

Sposób przekazania pieniędzy ze zwrotu podatku

Kwota należna ze zwrotu nadpłaconego podatku może być przekazana:

  • Na konto złotówkowe (przelew w złotówkach)
  • Przekazem pocztowym do domu (tylko w złotówkach!)

Korzystniejsze dla podatnika jest przekazanie zwrotu na konto bankowe. Firmy pomagające odzyskać podatek biorą na siebie pokrycie kosztów bankowych. Przekaz pocztowy wiąże się z większymi opłatami, które pomniejszają kwotę do wypłaty. Im większy przekaz pieniędzy, tym wyższa opłata.