Rozliczenie PIT 2017 – pitexpress.pl

Rozliczenie PIT online 2017 — problem straty podatkowej

Podejmując rozliczenie PIT 2017, możemy stanąć wobec problemu wykazania lub rozliczenia straty podatkowej, która wystąpiła ostatnim roku podatkowym, czy też w latach wcześniejszych. Przepisy prawa podatkowego aktualnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiają poprzez rozliczenie PIT 2017 online odliczanie strat podatkowych, których doświadczyliśmy w naszej przeszłości od bieżącego dochodu.

Pojęcie straty podatkowej określa sytuację, w której poziom dochodów podatnika znalazł się poniżej poziomu zanotowanych kosztów uzyskania przychodów. Stratę podatkową w PIT rozliczenie online wykazujemy w wymiarze rocznym. Oznacza to, że deficyt, o którym tu mówimy, musi ostatecznie dotyczyć pełnego roku podatkowego. Samo rozliczenie straty podatkowej nie powinno nastręczać poważniejszych trudności, szczególnie jeśli przeprowadzimy je w rozliczanie PIT 2017 online.

Stratę podatkową w każdych okolicznościach rozliczać możemy tylko i wyłącznie w zakresie pojedynczego źródła przychodów i jedynie w ten sposób wykazana stanowi ona podstawę do odliczenia podatkowego w kolejnych deklaracjach podatkowych. Z przepisów podatkowych wynika, iż strata podatkowa rozliczana może być w trakcie kolejnych pięciu lat od chwili jej zanotowania, jednak w pojedynczym rozliczeniu nie możemy uwzględnić więcej pięćdziesiąt procent pełnej kwoty rozliczanej straty. Wynikają z tej zasady podstawowe ramy czasowe, do których musimy zastosować się w razie rozliczania straty — odliczanie straty podatkowej zająć może od dwóch do pięciu lat. Rozliczenie PIT 2017 program, jak każde wcześniejsze rozliczenie fiskalne, umożliwia rozliczanie straty jedynie w ramach jednego źródła uzyskania przychodów. Bezpośrednią tego konsekwencją jest zakaz sumowania (na potrzeby rozliczania straty) strat i dochodów z odmiennych w świetle prawa podatkowego źródeł przychodów. Oczywiście wielu podatników uzyskuje w trakcie trwania roku podatkowego przychody w ramach różnych źródeł w wyniku korzystania z różnych metod zarobkowania — nie możemy jednak rozciągnąć straty, która wystąpiła w ramach jednego źródła na pozostałe źródła. Rozliczenie PIT 2017 przez Internet pozwoli nam jednakże na uwzględnienie w każdym ze źródeł start, które wystąpiły w latach wcześniejszych, w ramach tego samego źródła. Sytuacja może dodatkowo zostać skomplikowana, jeśli podatnik uzyskuje przychody zakresie tego samego źródła, jednak za pośrednictwem różnych metod zarobkowania. Oznacza to konieczność dokładnego sprawdzenia przez podatnika wszelkich okoliczności zaistniałej straty podatkowej.